Personvernerklæring

1.    Behandlingsansvarlig 


Daglig leder er på vegne av Free Team AS formelt ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Torbjørn Sørlie det har daglige ansvaret. 


2.    Personopplysninger som lagres


Vi lagrer følgende personopplysninger om personer hos våre kunder og samarbeidsparter;

 • Navn 
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Postadresse
 • E-postadresse 
 • Leveringsadresse
 • Kjønn
 • Kjøpshistorikk 
 • Kontonummer
 • Kredittkortopplysninger

 

3.    Formål med behandlingen 


Vi behandler opplysningene til bruk i vår virksomhet for å ivareta våre forpliktelser.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp eller forespørsel.


4.    Grunnlaget for behandlingen 


Vi oppbevarer og bruker personopplysninger som nevnt i punkt 2 for å oppfylle kjøpsavtaler eller andre forpliktelser. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 

Ved bruk av samtykkeerklæring som grunnlag for bruk av personopplysninger til markedsføring vil vi benytte kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk. 


5.    Innhenting av personopplysninger

Ved handel, forespørsler eller kontakt med våre selgere, partnerbedrifter eller andre som har kontakt med kunder hos oss, legger du igjen personopplysninger. 

 

Ved deltakelse eller samhandling i forbindelse med arrangementer, konkurranser, kampanjer kan du legge igjen personopplysninger. 

 

Om du samhandler med oss på sosiale medier eller andre elektroniske plattformer deler du personopplysninger med oss.

 

Detaljer og informasjon vi samler for å hjelpe deg med å finne produkter og tjenester som kan være av interesse for deg. 
Dine svar på markedsundersøkelser som vi gjennomfører.


Vår korrespondanse med deg, inkludert tilbakemeldinger, klager og kommentarer fra deg via telefon, epost eller sosiale medier, eller registreringer av digitale, papir eller personlig korrespondanse og samspill mellom oss. Hvis du har kommunisert med oss via telefon samler vi inn opplysninger om telefonnummeret som ble brukt til å ringe oss
Informasjon om din økonomiske situasjon, kredittverdighet, samt kriminell aktivitet eller svindelaktivitet som du eller tredjepart gir oss. 


Disse opplysningene lagres i henhold til lovens bestemmelser.

 

6.    Kilder til personopplysninger


Vi samler personopplysninger om deg direkte fra deg eller dine henvendelser eller kontakthendelser og annet samspill med oss, ved bruk av våre nettsider, sosiale medier og andre digitale kommunikasjonsplattformer eller andre metoder for samspill mellom oss og deg. 


Vi kan også motta personopplysninger om deg via andre kilder, inkludert forretningspartnere, underentreprenører innen teknisk, betalings- og leveransetjenester, annonsenettverk, analyseleverandører, søkeleverandører, kredittvurderingsselskaper, databaser over svindel og kriminell aktivitet og andre tredjeparts databaser inkludert sanksjonslister og næringsinformasjonsdatabaser og analyseverktøy.


Forespørsel via våre nettsider

Når du forespør eller bestiller produkter og tjenester på vår nettside legger du igjen personopplysninger. Vi kan benytte disse dataene til å sende tilbud og informasjon om våre produkter. Vi kan sende deg informasjon så lenge vi etter loven har berettiget interesse til å drive markedsføring.


Informasjonskapsler på nettside

Når du besøker vår nettside legges det igjen informasjonskapsler på din enhet. Vi bruker informasjonskapsler som grunnlag for å analysere bruk av nettstedet. Informasjonskapsler benyttes også som grunnlag for markedsføring på internett. Det kan også benyttes informasjonskapsler som bare husker dine handlinger for dette besøket på nettsiden, og som slettes når brukersesjonen avsluttes. Ingen sporing medfører lagring av din IP-adresse eller andre opplysninger som kan være personlig identifiserende.

Personopplysninger fra flere kilder kan sammenstilles, men vi vil alltid sikre at vi er i henhold til gjeldende lovgivning. 


7.    Utlevering av opplysninger til tredjeparter 


Vi vil ikke: 
 • selge
 • overføre 
 • utlevere 

dine personopplysninger til andre. 

Unntak:
 • For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere, f.eks.:
  • Fraktselskap (nødvendige opplysninger for å utføre denne tjenesten)
  • Evt. eksternt lager
  • Bank mht. betalingstjenester
  • Tekniske og administrative underleverandører vi har Databehandleravtale med.
 • Når vi er rettslig forpliktet til det.  


8.    Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister så lenge du handler regelmessig, eller det kan foreligge reklamasjonsmulighet.

Andre lover kan medføre at vi må oppbevare personopplysninger i et annet tidsrom.

 

9.    Rettigheter for den registrerte 


Du kan kreve: 
 • innsyn i egne personopplysninger
 • flytting av egne personopplysninger
 • sletting av opplysninger. 


10.    Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger slik at uvedkommende ikke får tilgang til dine opplysninger. 
Vi gjør oppmerksom på at epost, SMS, skjema på nettsiden og evt. chat på nettsiden er usikre plattformer hvor du selv må ta ansvar for sikkerheten til dine personopplysninger.


11.    Kontaktinformasjon


Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse: 

E-post:        post@freeteam.no    
Adresse:    Gamle Glittrevei 11, 1488 Hakadal

 

Ved spørsmål: 

Navn:         Torbjørn Sørlie
Telefonnr.:     67 06 70 40    

 

12.    Dato for denne personvernerklæringen

 

Vi kan enhver tid gjøre endringer i denne personvernerklæringen uten varsel. Vi kan i enkelte tilfeller varsle deg på epost om endringer. Vennligst sjekk denne erklæringen ofte for å bli gjort oppmerksom på endringer i denne personvernerklæringen. Skriv gjerne ut en kopi for å se endringer vi har gjort.


Denne personvernpolitikken ble sist oppdatert i 13. januar 2020.